Välkommet med beslut som skapar förutsättningar för att samla in data om annonserade upphandlingar

Nu har riksdagen beslutat om propositionen Statistik på upphandlingsområdet vilket skapar förutsättningar för att i framtiden samla in uppgifter om annonserade upphandlingar från annonsdatabaserna till en nationell statistikdatabas.

Riksrevisionen har granskat Konkurrensverkets tillsyn

Riksrevisionen har genomfört en granskning av Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn. Fokus har varit att granska om tillsynsarbetet sker på ett effektivt sätt, och om myndigheten ingriper välgrundat och effektivt mot marknadsskadliga...

Köp av livsmedel följde inte upphandlingsreglerna

Press När det kommunala konferensföretaget i Norrköping köpte dryck och mat följdes inte upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping Aktiebolag döms av domstol att betala 260 000 kronor i...

Köpte julbord utan att följa upphandlingsreglerna

Press Stockholms universitet följde inte upphandlingsreglerna när de köpte julbord för 2,1 miljoner kronor utan att annonsera upphandlingen. Konkurrensverket menar att det är frågan om en otillåten direktupphandling och yrkar nu att universitetet döms att...

Inköpscentral köpte konsulttjänster utan upphandling

Press SKL Kommentus inköpscentral AB, som är en inköpscentral för kommuner och regioner, har enligt Konkurrensverket köpt konsulttjänster utan att annonsera inköpen. Därmed har företaget gjort sig skyldigt till en otillåten direktupphandling. Konkurrensverke...