Innehåll på sidan

Upphandling

Den offentliga upphandlingen står för ungefär en sjättedel av Sveriges BNP. Det finns goda förutsättningar för att skapa affärer samtidigt som du bidrar till en hållbar utveckling och en god konkurrens på marknaden.

Fördjupa dig

Ett ärendes gång

Här kan du följa de olika stegen som ett upphandlingsärende går igenom under vår handläggning.

 • 1

  Vi får information om en misstänkt överträdelse

  Vi får in information när någon tipsar oss samt genom vår egen omvärldsbevakning.

  Läs merom Vi får information om en misstänkt överträdelse
  2

  Förstudie

  Vi utreder närmare vad som har hänt för att se om det finns någon potentiell överträdelse och bereder tipset inför prioriteringsmöte.

 • 3

  Prioriteringsbeslut

  Vi prövar om ärendet är prioriterat för närmare utredning i enlighet med vår prioriteringspolicy. Ärendet prioriteras eller skrivs av.

  Läs merom Prioriteringsbeslut
  4

  Handläggning och dialog

  Vi för en dialog med den upphandlande myndigheten som får möjlighet att berätta vad som har hänt med egna ord.

 • 5

  Sammanfattande skrivelse

  I våra ärenden om upphandlingsskadeavgift sammanfattar vi vad som framkommit under utredningen och vår preliminära bedömning.

  Läs merom Sammanfattande skrivelse
  6

  Den upphandlande myndigheten yttrar sig

  Myndigheten får möjlighet att lämna synpunkter på vår preliminära bedömning och yttra sig över uppgifterna i skrivelsen.

  Läs merom Den upphandlande myndigheten yttrar sig
 • 7

  Vi fattar beslut

  Ett ärende kan leda till ett tillsynsbeslut, att vi beslutar om upphandlingsskadeavgift eller att vi skriver av ärendet.

  8

  Slutprodukten publiceras

  Vi publicerar tillsynsbeslutet eller ansökan om upphandlingsskadeavgift. Vi informerar även tipsaren om beslutet.

  Läs merom Slutprodukten publiceras
 • 9

  Uppföljning

  Vi följer upp och utvärderar arbetet som vi utfört.