Avsnitt 45: Därför är anbuden så få i offentlig upphandling

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Lyssna

Lyssna på avsnittet

Varför är antalet anbudsgivare i offentlig upphandling så få? Varför fungerar konkurrensen så dåligt? Vad kan man göra för att antalet anbudsgivare ska bli fler? Och hur kan överprövningarna bli färre? De frågorna diskuterar Konkurrensverkets medarbetare Nina Radojkovic och Karin Morild apropå en ny forskningsrapport som har tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket. Rapporten som ligger till grund för samtalet i poddavsnittet heter Competition and Litigation in Swedish Public Procurement och är skriven av forskarna Janne Tukiainen och Kirsi-Maria Halonen. Avsnittet publicerades den 4 mars 2020.

Competition and Litigation in Swedish Public Procurement

Textversion

Läs en textversion av avsnitt 45: Därför är anbuden så få i offentlig upphandling (448 kb)

Fler avsnitt

Gå tillbaka till avsnittslistan

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll. Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se

Tidsangivelser

02.28 Offentlig upphandling i siffror
06.20 En extra anbudsgivare räcker långt
07.20 Varför är anbuden så få?
09.00 Betydelsen av rätt utvärderingsmodell
10.18 Lågt förtroende för myndigheten får konsekvenser
11.15 Det finns ingen optimal modell som passar alla – anpassa!
12.13 Vi behöver bättre data
14.39 Kommunikation är nyckeln
15.52 Överprövningar i siffror
17.18 ”Öka konkurrensen och minska överprövningarna är två mål som inte  alltid jobbar åt samma håll”
18.20 Dialog och öppenhet minskar risken för överprövning
19.20 ”Vi behöver ändra synen på överprövningar”
21.17 Nyttan med upphandlingslagstiftningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: