Innehåll på sidan

Avsnitt 52: Reglering av digitala marknader – hur och varför

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Om poddavsnittet

Digitala marknader fungerar på många sätt som analoga marknader men har också sina särskilda karaktäristika och problem. Just nu pågår arbete både internationellt och nationellt för att se över befintliga lagar och anta nya lagar så att de är blir bättre anpassade för att ta om hand de problem som kan uppstå på digitala marknader. I det här avsnittet tar vi hjälp av Katharina Voss, sakkunnig på Konkurrensverket, för att få en överblick av vad som just nu pågår, både i EU och i Sverige. Är du osäker på vad DMA, DSA och NCT egentligen betyder och vill du orientera dig i vad som händer – och kommer hända – när det gäller regleringen av konkurrensen på digitala marknader har du kommit rätt. Här får du svar på (nästan alla) dina frågor. Avsnittet publicerades den 8 april 2021.

Relaterad information