Innehåll på sidan

Avsnitt 69: Nya verktyg i konkurrenstillsynens verktygslåda – blir det bättre med mer tillsyn?

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Marie Östman, chefsjurist och Karl Lundvall, ekonområd.

Om poddavsnittet

I oktober 2023 tillsatte regeringen en utredning som fick i uppdrag att analysera om det finns behov av nya, kompletterande regler inom konkurrensområdet. Utredningen som under en tid varit efterfrågad från Konkurrensverkets sida hakar i en pågående europeisk diskussion som bland annat lett till beslut eller förslag om kompletterande konkurrensregler i ett antal EU-länder. Men vad är det som har föranlett behovet av nya kompletterande regler och vilka nya verktyg är det egentligen fråga om? Marie Östman, chefsjurist och Karl Lundvall, ekonområd, ger en bild av vad de nya reglerna kan innebära med utgångspunkt i nuvarande regelverk, dels för Konkurrensverkets tillsynsarbete, men också för marknaden i stort.

Relaterad information