Innehåll på sidan

Avsnitt 16: Konkurrenshistoria: De ostindiska kompanierna

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Om poddavsnittet

I vårt tredje avsnitt om konkurrensens historia berättar vi om de ostindiska kompanierna. Från 1500-talet expanderar den internationella handeln. Europeiska stater bildar handelskompanier som får monopolrättigheter och hamnar i brutal konkurrens med varandra. Av dessa kompanier blir det Brittiska Ostindiska Kompaniet allra störst.

Vi berättar om vad som kan hända när privata företag med hjälp av staten får både monopol och möjlighet att använda våld för att bli av med konkurrenter. Avsnittet publicerades 21 juli 2016.

Källförteckning

Asher, C.b. & Talbot, C. 2008. India before Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Wild, Antony. 1999. The East India Company - Trade and conquest from 1600. London: HarperCollins.

The British Library. The Company Story. Storbritanniens nationalbiblioteks kunskapsbank. http://www.bl.uk/learning/histcitizen/trading/story/company.html (hämtad 2016-06-01)

Relaterad information