Innehåll på sidan

Avsnitt 45: Därför är anbuden så få i offentlig upphandling

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Om poddavsnittet

Varför är antalet anbudsgivare i offentlig upphandling så få? Varför fungerar konkurrensen så dåligt? Vad kan man göra för att antalet anbudsgivare ska bli fler? Och hur kan överprövningarna bli färre? De frågorna diskuterar Konkurrensverkets medarbetare Nina Radojkovic och Karin Morild apropå en ny forskningsrapport som har tagits fram på uppdrag av Konkurrensverket. Rapporten som ligger till grund för samtalet i poddavsnittet heter Competition and Litigation in Swedish Public Procurement och är skriven av forskarna Janne Tukiainen och Kirsi-Maria Halonen. Avsnittet publicerades den 4 mars 2020.

Relaterad information