Avsnitt 43: Vem får välja i ett valfrihetssystem?

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Lyssna

Lyssna på avsnittet

Vi diskuterar urvalets betydelse i ett valfrihetssystem. Enligt vårt ställningstagande Betydelsen av den upphandlande myndighetens urval - Vem får välja i ett valfrihetssystem? uppstår en upphandlingssituation om det är den upphandlande myndigheten som står för valet av leverantör i de fall brukaren själv inte kan eller vill välja. Anders Larsson berättar om ställningstagandets innehåll och Ann Fryksdahl och Malin de Jounge berättar om Konkurrensverkets ställningstaganden, vad det är och bakgrunden till att vi publicerar ställningstaganden. Avsnittet publicerades den 17 december 2019.

Läs ställningstagandet: Betydelsen av den upphandlande myndighetens urval - Vem får välja i ett valfrihetssystem?

Textversion

Läs en textversion av avsnitt 43: Vem får välja i ett valfrihetssystem? (pdf 438 kb)

Fler avsnitt

Gå tillbaka till avsnittslistan

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll.
Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se

Tidsangivelser

Anders Larsson om innehållet i ställningstagandet Vem får välja i ett valfrihetssystem.

01.13 Utgångspunkterna för ställningstagandet
03.41 Om ickevalsalternativ
06.12 Vad är nytt i ställningstagandet?
07.05 Att tänka på vid utformningen av ett valfrihetssystem

Ann Fryksdahl och Malin de Jounge om Konkurrensverkets ställningstaganden – vad och varför.

08.50 Bakgrunden
10.10 Vi vill nå flera
12.18 Det finns ett sug efter juridisk vägledning
14.19 Vi vänder oss till en bred krets
15.37 Vad skiljer ett ställningstagande från ett vanligt ärende
16.20 Kan ett ställningstagande överklagas?
17.50 Tidigare ställningstaganden
18.58 Hur vi väljer ämnen
19.50 Våra utgångspunkter
22.39 Kommande ställningstaganden
23.20 Tipsa oss om rättsfrågor där du tycker att vi bör ta ställning

 

Relaterad information

Senast uppdaterad: