Avsnitt 28: Upphandlingshistoria - från Gutalag till industrialisering

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Lyssna

Lyssna på avsnittet

Den offentliga upphandlingen har en lång historia som sträcker sig från 1200-talets Gutalag, genom Karl den XII:s krigsföring, förlisningen av regalskeppet Vasa och den industriella revolutionen. På 1700-talet kunde Karl XII begära leverans av 18 000 tunnor korn, 9000 tunnor råg och 7000 tunnor havre. När vi idag pratar om likabehandling av anbud från olika EU-länder pratade man 1825 om likabehandling av anbud från landsorten och Stockholm. Vilka likheter och skillnader hade upphandlingen då jämfört med idag? Och hur har syftet med den offentliga upphandlingen förändrats genom historien?
Avsnittet publicerades den 4 april 2018.

Textversion

Läs en textversion av avsnitt 28: Upphandlingshistoria - från Gutalag till industrialisering (pdf 467 kb)

Fler avsnitt

Gå tillbaka till avsnittslistan

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll.
Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se

Tidsangivelser

01.18 – Gutalagen
02.18 – Karl XII upphandlade utrustning till kriget
05.31 – Leverans av 18 000 tunnor korn
07.19 – Regalskeppet Vasa och försvarets materielverk
08.38 – Den första upphandlingsregleringen
09.51 – Anbud från landsorten och anbud från Stockholm
10.58 – Upphandling genom auktion
12.45 – En tysk idé om att främja den inhemska industrin
14.14 – En affärsmässig syn på upphandling
16.47 – Anbud kan lämnas skriftligen, via posten eller telegram
17.07 – Leverantörer fick inte närvara vid anbudsöppning
18.02 – Svenska varor hade företräde
21.27 – Anskaffning, inköp och upphandling var en och samma process
23.19 – Upphandlingsreglerna har alltid haft ett syfte, även om syftet har varierat

Relaterad information

Senast uppdaterad: