Avsnitt 2 – Offentlig upphandling

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Lyssna

Lyssna på avsnittet

Hur fungerar offentlig upphandling? Varför ser reglerna ut som de gör och när får man egentligen direktupphandla? Konkurrenten besöktes av Ewa Wennberg, Konkurrensverkets dåvarande chef för upphandlingstillsyn.
Avsnittet publicerades den 25 december 2015.

Fler avsnitt

Gå tillbaka till avsnittslistan

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll.
Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se

Tidsangivelser

00.35 – Vilket är det vanligaste felet vid offentliga upphandlingar?
01.20 – Är lagstiftningen för krånglig? Varför ser den ut som gör?
02.30 – Varför behövs en upphandlingstillsyn?
03.27 – Andra lösningar i andra länder
04.05 – Hur effektiva är Konkurrensverkets sanktioner på upphandlingsområdet?
06.00 – Synnerlig brådska vid upphandlingar
08.55 – Skillnaden i attityder till konkurrens- och upphandlingslagstiftningen
10.30 – Påverka samhället genom upphandling
12.25 – Den digitala vägledningen till direktupphandling
13.45 – Hur Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten samarbetar
15.20 – Den nya upphandlingslagstiftningen 2016
18.03 – Att höja upphandlares status
19.42 – Preskriptionstiden för felaktiga upphandlingar
22.00 – Direktupphandlingsgränsen

Relaterad information

Senast uppdaterad: