Avsnitt 18: Internationellt samarbete - konkurrens

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Lyssna

Lyssna på avsnittet

När företagsförvärv, kartellbildningar och marknadsmissbruk blir gränsöverskridande och globala måste konkurrensmyndigheter runt om i världen samarbeta kring synsätt och metoder för att möta utvecklingen. Denna gång handlar Konkurrenten om vårt internationella samarbete, hur det ser ut och vad vi gör. Vi ger exempel på ärenden där flera konkurrensmyndigheter har samarbetat och ger en bild av den kommande utvecklingen där ökad harmonisering är en viktig fråga.
Avsnittet publicerades den 11 januari 2017.

Fler avsnitt

Gå tillbaka till avsnittslistan

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll.
Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se

Tidsangivelser

01.00 – Varför vi engagerar oss internationellt.
05.20 – Nordiskt samarbete.
06.15 – Om det internationella nätverket för konkurrensmyndigheter
08.13 – Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder.
10.00 – Om det europeiska nätverket för konkurrensfrågor (ECN).
12.11 – Så hanteras ärenden inom ECN.
15.13 – Exempel: Otillåtet samarbete på marknaden för planglas.
16.20 – Om rådgivande kommittén inom ECN.
18.20 – Om de europeiska konkurrensmyndigheternas verktyg för tillsyn.
19.58 – Så ska de nationella konkurrensmyndigheterna stärkas.
20.50 – Den digitala ekonomin ett prioriterat område.
22.20 – Booking.com-ärendet.
24.58 – Lagförslag för ökad harmonisering.

Relaterad information

Senast uppdaterad: