Avsnitt 17: Upphandlingstillsyn

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Lyssna

Lyssna på avsnittet

Upphandlingstillsyn är ett av Konkurrensverkets uppdrag. Här beskriver vi hur vi väljer ärenden och ger insyn i hur det praktiska tillsynsarbetet bedrivs. Vi berättar också vad den myndighet som blir granskad bör tänka på när Konkurrensverket hör av sig. I det här avsnittet av Konkurrenten pratar vi bland annat om nya arbetssätt och hur vi jobbar för att vår tillsyn ska få största möjliga effekt.
Avsnittet publicerades den 14 december 2016.

Textversion

Läs en textversion av avsnitt 17: Upphandlingstillsyn (pdf 46 kb)

Fler avsnitt

Gå tillbaka till avsnittslistan

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll. Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se

Tidsangivelser

01.07 – Så väljer vi ärenden
04.50 – Vårt arbetssätt
07.06 – Upphandlingsskadeavgift
12.26 – Den bredare ansatsen: tillsyn av hela LOU
18.15 – Vad myndigheter bör tänka på
20.00 – Ring och prata med oss!
22.30 – Handläggningstider
24.52 – Nya arbetsmetoder
28.47 – Mellanhänder
30.20 – Efter tillsyn kommer uppföljning

Relaterad information

Senast uppdaterad: