Avsnitt 30: Det här är Konkurrensverket

Konkurrenten är Konkurrensverkets podcast. I den diskuterar vi vår verksamhet och frågor som har med konkurrens och upphandling att göra.

Lyssna

Lyssna på avsnittet

Konkurrensverket verkar för en effektiv konkurrens och en effektiv offentlig upphandling. Men omvärlden förändras, vi ser hur digitaliseringen blir allt mer utbredd. Nya marknader och nya produkter uppstår. Hur påverkar det Konkurrensverket? Vi för ett samtal med generaldirektör Rikard Jermsten om Konkurrensverket, Konkurrensverkets uppdrag och Konkurrensverkets roll i en föränderlig omvärld.

Textversion

Läs en textversion av avsnitt 30: Det här är Konkurrensverket (pdf 444 kb) 

Fler avsnitt

Gå tillbaka till avsnittslistan

Kontakta oss

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll.
Hör av dig till webbredaktionen@kkv.se

Tidsangivelser

00.47 Om Konkurrensverket
03.26 Alla ekonomier behöver en effektiv konkurrensrätt
05.38 Likartade frågeställningar internationellt
07.08 Gynna konsumenten
07.41 Så påverkar digitaliseringen
09.54 Verktyg i den digitaliserade världen
10.48 Gryningsräder
12.04 Noggrann och försiktig
12.38 Marknader som Konkurrensverket fokuserar extra på
15.58 Ökad transparens
17.34 Konkurrensverkets prioriteringspolicy
19.10 Proaktivt arbetssätt
21.17 Korruption
23.48 Strävar efter ständig förbättring

Relaterad information

Senast uppdaterad: