Hedemora gjorde fel när socionomtjänster köptes in

Hedemora kommun har på ett felaktigt sätt upphandlat socionomer. Konkurrensverket anser att kommunen har gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling och yrkar nu att Hedemora ska betala 230 000 kronor i upphandlings...

Norrköpings kommun får kritik för bristande kontroll av inköp

Press Norrköpings kommun har genomfört otillåtna direktupphandlingar på grund av bristande kontroll i vissa inköp. Kommunen har även brustit i sin dokumentation kring inköpen. I ett tillsynsbeslut riktar nu Konkurrensverket kritik...

Kriminalvården gjorde felaktig upphandling av provstickor

Press Kriminalvården bröt mot upphandlingsreglerna när myndigheten köpte in urinprovstickor. Konkurrensverket yrkar nu att Kriminalvården ska betala 230 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten...

Hässleholm får inte vägra privata företag tillgång till mark för att lägga ner fiber

Press Hässleholms kommun förbjuds att kategoriskt och utan individuell prövning vägra ge privata företag tillgång till kommunal mark för att gräva ner fiberkabel för bredband. Agerandet har snedvridit och hämmat konkurrensen på...

Särskild undersökning av ett samgående på vin- och spritmarknaden

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett planerat samgående på vin- och spritmarknaden.

Malmös köp av stödboende var otillåten direktupphandling

Press Konkurrensverket yrkar att Arbetsmarknads- och socialnämnden i Malmö kommun ska betala 10 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av stödboende.

Konkurrensverket stämmer Arla Foods för otillåtet samarbete

Press Arla Foods har gjort sig skyldig till otillåtet samarbete genom att utbyta strategisk information med en konkurrent inför en mejeriupphandling. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att företaget ska betala strax över en...

Tolktjänster upphandlades felaktigt av Region Blekinge

Press Region Blekinge bröt mot upphandlingsreglerna när regionen köpte in tolktjänster till verksamheten. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar att regionen ska betala 960 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.