Uppsatser om AI och idéburna aktörer prisas i Konkurrensverkets uppsatstävling

Press Hur artificiell intelligens påverkar automatiserad prissättning och hur kommuner kan finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan att tillämpa LOU. Det är ämnena för de två uppsatser som vinner första pris i...

Ökat intresse för offentliga upphandlingar

Press Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgår till närmare 800 miljarder kronor per år. Aktuell statistik från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket visar att intresset för att delta i offentliga upphandlingar ökar...

Nu är de första annonsdatabaserna registrerade

Konkurrensverket har nu fattat beslut om att bevilja registrering av ett antal annonsdatabaser.

Uppdrag att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att följa upp utvecklingen inom e-handeln i Sverige.

Kötid bör inte tillåtas som urvalsgrund vid valet av skola

Konkurrensverket framhåller i ett remissyttrande att det är viktigt att alla vårdnadshavare ges samma möjligheter och förutsättningar vid val av skola. Därför bör kötid inte vara en urvalsgrund vid val till grundskolan.

Konkurrensverket avslutar utredning om juristförsäkringar

Konkurrensverket har utrett en misstanke om missbruk av dominerande ställning vid försäljning av juristförsäkringar till fackföreningar. Misstanken bestod i att en stor leverantör av försäkringar hade tillämpat underprissättn...

Räkfrossa var otillåten direktupphandling

Press Affärsverken Karlskrona AB följde inte upphandlingsreglerna när bolaget ingick avtal om flera arrangemang av räkfrossa till ett värde av 1,6 miljoner kronor. Konkurrensverket anser att det är fråga om en otillåten...

Stärkta befogenheter för Konkurrensverket

Press Regeringen har i dag presenterat en proposition med förslag som stärker Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet. Förslagen innebär bland annat beslutanderätt i frågor om konkurrensskadeavgift, utökade befogenheter...