Innehåll på sidan

Otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

En långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja är centralt för att garantera samhällets säkerhet och utveckling. För att vi ska ha mat på bordet måste det vara möjligt att klara sig som företagare i olika delar av jordbruks- och livsmedelsbranschen.

Fördjupa dig

Ett ärendes gång

Här kan du följa de olika stegen när vi utreder ärenden som handlar om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan.

 • 1

  Vi får information om en misstänkt överträdelse

  Vi får in information när någon tipsar oss samt genom vår egen omvärldsbevakning.

  Läs merom Vi får information om en misstänkt överträdelse
  2

  Uppgifter från köparen

  Vi hämtar in uppgifter från köparen för att få en bättre bild av vad som hänt och om det finns några indikationer på att en köpare brutit mot lagen.

 • 3

  Ärendet förankras internt

  Vi går igenom vad vi vet om ärendet och fattar ett beslut om vi ska fortsätta utreda ärendet eller inte. 

  4

  Handläggning och dialog

  Under handläggningen har vi dialog med köparen. Vi kan även hämta uppgifter från andra aktörer. Varefter vi får ny information görs en bedömning om uredningen ska fortsätta. 

  Läs merom Handläggning och dialog
 • 5

  Preliminär bedömning

  I ärenden om sanktionsavgift finns vår preliminära bedömning. En sådan kan även finnas vid förelägganden om att upphöra med en otillbörlig handelsmetod.

  Läs merom Preliminär bedömning
  6

  Köparen yttrar sig

  Köparen lämnar synpunkter på vår preliminära bedömning och yttrar sig över uppgifterna. Köparen tar även del av de uppgifter som finns i ärendet, så att köparen vet vad vi baserat bedömningen på.

 • 7

  Vi fattar beslut

  Vi kan fatta beslut om sanktionsavgift. Vi kan även tvinga en köpare att sluta använda sig av en otillbörlig handelsmetod eller ändra villkoren i ett avtal. Vi kan också skriva av ett ärende.

  Läs merom Vi fattar beslut
  8

  Vi publicerar beslutet

  Vi publicerar samtliga beslut och informerar både köpare och tipsare om dessa.

  Läs merom Vi publicerar beslutet