Innehåll på sidan

Grålistade handelsmetoder

Den grå listan innehåller handelsmetoder som är förbjudna om parterna inte kommit överens om dem på förhand. Det betyder att du kan förhandla om metoderna under förutsättning att dessa tydligt och klart framgår av avtalet.

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter reglerar de handelsmetoder som ingår i den grå listan. Nedan kan du ta del av den grå listan. Den svarta listan innehåller handelsmetoder som är förbjudna enligt lagen. 

Handelsmetoder som ingår i den grå listan:

  • 1. Returnera osålda produkter utan att betala för dem

  • 2. Returnera osålda produkter utan att betala för bortskaffandet av dem

  • 3. Kräva betalning för att produkter ska tillhandahållas, lagras, skyltas med eller listas

  • 4. Kräva att leverantören ska betala för köparens marknadsföring

  • 5. Kräva att leverantören ska betala personalkostnader för att inreda lokaler

  • 6. Kräva leverantören på kostnaderna för rabatter relaterade till marknadsföringskampanjer