Innehåll på sidan

Utvärdering av lagen om otillbörliga handelsmetoder

Det är snart två år sedan lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, LOH, trädde i kraft. Som tillsynsmyndighet har Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att göra en utvärdering av lagen. En första delrapport ska presenteras senast den 1 november 2023.

Utvärderingen av lagen om otillbörliga handelsmetoder, LOH, kommer fokusera på konsekvenser och villkor för köpare, leverantörer och primärproducenter i jordbruks- och livsmedelskedjan. En första delrapport kommer att presenteras senast den 1 november 2023, två år sedan lagen trädde i kraft. Den blir en del av en större utvärdering som kommer att slutrapporteras 2025.

Lämna synpunkter

För att få en bred bild av eventuella problem med tillämpningen av lagen välkomnar vi synpunkter och information från marknadsaktörer och andra intressenter. Om du är verksam i någon del av livsmedelskedjan, eller på annat sätt har information som du tror kan bidra till vårt arbete, är du välkommen att kontakta oss. Din information bidrar till att vi får en så heltäckande bild som möjligt av hur marknaden fungerar och vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Aktuellt