Innehåll på sidan

Utvärdering av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder

Den 1 november 2021 trädde lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, LOH, i kraft. Som tillsynsmyndighet har Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att göra en utvärdering av lagen. En första delrapport presenterades den 1 november 2023.

Utvärderingen av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder, LOH, fokuserar på konsekvenser och villkor för köpare, leverantörer och primärproducenter i jordbruks- och livsmedelskedjan. En första delrapport presenterades den 1 november 2023, två år efter att lagen trädde i kraft. Den är en del av en större utvärdering som kommer att slutrapporteras 2025.

Lämna synpunkter på utvecklingen av oschyssta handelsmetoder

Konkurrensverket undersöker just nu utvecklingen av oschyssta handelsmetoder i livsmedelskedjan, till exempel förekomsten av olika avtalsvillkor och andra beteenden. Vi har därför tagit fram en enkät som riktar sig till leverantörer i livsmedelskedjan.

Webbinarium om utvärderingen av LOH

Den 9 november arrangerade vi ett webbinarium om utvärderingen av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Här kan du se webbinariet i efterhand.