Innehåll på sidan

Utvärdering av lagen om otillbörliga handelsmetoder

Den 1 november 2021 trädde lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, LOH, i kraft. Som tillsynsmyndighet har Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att göra en utvärdering av lagen. En första delrapport presenterades den 1 november 2023.

Utvärderingen av lagen om otillbörliga handelsmetoder, LOH, fokuserar på konsekvenser och villkor för köpare, leverantörer och primärproducenter i jordbruks- och livsmedelskedjan. En första delrapport presenterades den 1 november 2023, två år efter att lagen trädde i kraft. Den är en del av en större utvärdering som kommer att slutrapporteras 2025.

Aktuellt

Ökad kännedom

Inom ramen för Konkurrensverkets regeringsuppdrag att utvärdera lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH, har vi bland annat undersökt utvecklingen av förekomsten av otillbörliga handelsmetoder. Resultatet visar att vissa otillbörliga handelsmetoder har blivit mindre vanligt förekommande medan andra verkar ha ökat sedan lagstiftningen trädde i kraft. Undersökningen visar också att fler nu känner till lagen.

Webbinarium om utvärderingen av LOH

Den 9 november arrangerade vi ett webbinarium om utvärderingen av lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Här kan du se webbinariet i efterhand.