Innehåll på sidan

Lagar och regler

Skillnader i förhandlingsstyrka mellan köpare och leverantörer i livsmedelskedjan utgör en grogrund för användningen av otillbörliga handelsmetoder. Sådana handelsmetoder anses vara skadliga för marknadens dynamik. Därför finns det lagar och regler som ska motverka detta.

Det finns stora obalanser i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Dessa obalanser kan leda till att otillbörliga handelsmetoder förekommer vid köp av produkter inom branschen. Något de flesta otillbörliga handelsmetoder har gemensamt är att de på ett ensidigt sätt gynnar köpare på leverantörers bekostnad. För att jämna ut obalansen finns det lagar och regler.

Lagen om otillbörliga handelsmetoder

Sedan 2021 finns lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, LOH. Lagen förbjuder användningen av vissa särskilt angivna handelsmetoder i den affärsmässiga relationen mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Lagen är en implementering av ett EU-direktiv om otillbörliga handelsmetoder, det så kallade UTP-direktivet.

UTP-lagen i korthet

Svarta och grå listan

Lagen innehåller två listor med förbjudna handelsmetoder. De svartlistade handelsmetoderna är helt förbjudna att använda sig av. De grålistade handelsmetoderna är också förbjudna, om inte leverantören och köparen klart och tydligt avtalat om dessa i förväg. Då är det tillåtet att använda sig av metoderna i den gråa listan.

Svartlistade handelsmetoder

Grålistade handelsmetoder

Lagar och förordningar

Det är flera lagar, förordningar och regler som styr förbudet mot otillbörliga handelsmetoder. Här hittar du lagarna och reglerna i sin helhet.

Lagar och förordningar