Innehåll på sidan

Svartlistade handelsmetoder

Den svarta listan innehåller handelsmetoder som är förbjudna enligt lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter reglerar de handelsmetoder som ingår i den svarta listan. Nedan kan du ta del av den svarta listan. Den grå listan innehåller handelsmetoder som är förbjudna om parterna inte kommit överens om dem på förhand. 

Förbjudna handelsmetoder enligt den svarta listan: