Innehåll på sidan

Sekretess för uppgiftslämnare inom otillbörliga handelsmetoder

För dig som tipsar oss om eller som kan ha utsatts för en otillbörlig handelsmetod finns det ett starkt sekretesskydd. Sekretessen gäller för det fall ett utlämnande av uppgifterna kan drabba dig negativt. Däremot kan skyddet behöva vägas mot köparens rätt att bemöta våra utredningar vid ett ingripande.

I samband med att lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter trädde i kraft infördes en ny sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen. En viktig anledning till att sekretesskyddet infördes är att leverantörer och andra uppgiftslämnare inte ska vara rädda för att kontakta oss och berätta om förekomsten av otillbörliga handelsmetoder.

Sekretesskyddets utformning

Sekretessen gäller för uppgifter som kan avslöja identiteten på den som gör en anmälan om en överträdelse av lagen. En anmälan kan ske skriftligen men också genom att en uppgiftslämnare ringer oss och lämnar ett tips. Sekretess gäller också för uppgifter som kan avslöja identiteten på den leverantör som har utsatts för en otillbörlig handelsmetod. Om en anställd på ett företag kontaktar oss och berättar om att företaget har utsatts för en otillbörlig  handelsmetod finns alltså ett skydd både för den anställdes och för företagets identitet.

Sekretessen gäller så länge det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att uppgiftslämnaren eller leverantören tar skada. Detta är ett förhållandevis strängt krav vilket innebär att sekretesskyddet är starkt. För uppgifter i allmänna handlingar kan sekretessen gälla i upp till 20 år.

Kontakta oss om du är osäker

Det går alltid bra att kontakta oss anonymt för frågor om sekretess eller om du upplever att du riskerar att drabbas negativt om det framkommer om du har kontaktat oss. Vi ser helst att du kontaktar oss via telefon. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt telefonnummer visas som dolt eller hemligt. Det går även bra att kontakta oss via e-post eller brev. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av din e-postadress, i e-postmeddelandet eller i brevet.

För oss är det viktigt med anonyma tips och kontakter eftersom vi på så sätt får en ökad förståelse för vilka otillbörliga  handelsmetoder som leverantörer utsätts för, eller som kan uppfattas som problematiska. Det är också bra att känna till att vi har möjlighet att inleda utredningar på eget initiativ.  Det krävs inte heller några särskilt detaljerade uppgifter för att vi ska ha möjlighet att öppna en utredning.

Relaterad information