Innehåll på sidan

Ställningstaganden om otillbörliga handelsmetoder

Här kan du ta del av Konkurrensverkets ställningstaganden om otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Ställningstagandena redogör för vår uppfattning i rättsliga frågor. Syftet med ett ställningstagande kan till exempel vara att klargöra hur vi bedömer eller tolkar en fråga där lagregler och rättspraxis inte ger uttömmande vägledning.

Ställningstagandena beslutas av generaldirektören och är styrande för Konkurrensverkets verksamhet.

Ställningstagandena är inte bindande för domstolar, andra myndigheter eller enskilda. Ställningstaganden syftar till att ge vägledning för allmänheten och informera om hur Konkurrensverket ser på en viss situation eller fråga. Du kan ta del av våra ställningstaganden nedan. 

Inom vilka områden behövs ställningstaganden?

Vi vill gärna ha in förslag på frågor eller områden där det råder oklarheter hur lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter ska tolkas och tillämpas. Skicka in ditt förslag till .

 


Betalningsperioder som löper ut på en lördag, söndag eller annan helgdag

Ställningstagande 2023:2, publicerad 15 februari 2023

I ställningstagandet beskriver vi hur Konkurrensverket ser på förbudet mot sena betalningar i lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) när det gäller betalningsperioder som löper ut på en lördag, söndag eller annan helgdag.


Om när en köpare anses ha betalat inom 30 dagar

Ställningstagande 2023:1, publicerad 15 februari 2023

I ställningstagandet beskriver vi hur Konkurrensverket ser på förbudet mot sena betalningar i lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) och när en köpare ska anses ha betalat inom 30 dagar.


Om vissa finansieringslösningar avseende leverantörers fakturor

Ställningstagande 2022:3, publicerad 7 juli 2022

I ställningstagandet beskriver vi hur Konkurrensverket ser på frågan om vissa finansieringslösningar avseende leverantörers fakturor är förenliga med lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.


Omfattas avtalsvillkor av begreppet handelsmetod

Ställningstagande 2022:1, publicerad 7 april 2022

I ställningstagandet beskriver vi hur Konkurrensverket ser på frågan om avtalsvillkor omfattats av begreppet handelsmetod i lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.


Snusliknande produkter och definitionen av livsmedel

Ställningstagande 2021:2, publicerad 21 december 2021

I ställningstagandet beskriver vi hur Konkurrensverket ser på snusliknande produkter och definitionen av livsmedel i lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.


Relaterad information