Innehåll på sidan

Vägledning och stöd inom otillbörliga handelsmetoder

Här kan du läsa våra ställningstaganden och se en ordlista över vanligt förekommande termer. Du hittar även information om hur du träffar oss och hur du deltar i våra digitala öppna hus.

Våra ställningstaganden

Ställningstagandena innehåller en redogörelse för vår uppfattning i rättsliga frågor. Syftet med ett ställningstagande kan till exempel vara att ge klargöranden i hur vi bedömer en viss fråga där lagregler och rättspraxis inte ger uttömmande vägledning.

Våra ställningstaganden

Ordlista

I vår ordlista hittar du förklaringen till vanligt förekommande termer med koppling till otillbörliga handelsmetoder.

Ordlista 

Träffa oss

Vill ni träffa oss? Vi vill gärna träffa er. Välkommen att bjuda in oss för att prata om otillbörliga handelsmetoder och Konkurrensverkets uppdrag som tillsynsmyndighet.

Vi deltar gärna på branschmöten eller andra former av träffar för att besvara era frågor. Vill ni exempelvis veta mer om lagstiftningen, vad som händer när vi får in tips om otillbörliga handelsmetoder och hur vi bedriver processen vidare? Då är ni välkomna att kontakta oss för att boka in ett möte.

Kontakt
E-post UTP@kkv.se

Digitalt öppet hus

Vi anordnar digitala öppna hus där vi tar upp och fördjupar oss i en fråga relaterad till otillbörliga handelsmetoder. Mötet inleds med en presentation av någon av våra medarbetare som arbetar med frågorna och avslutas med en öppen frågestund. Alla är välkomna att delta och frågor går även bra att skicka in på förhand i samband med anmälan. 

Kommande digitala öppet hus

Ensidiga ändringar – 6 oktober
LOH:s räckvidd – 27 oktober
Betaltider – 17 november
Den gråa listans reglering av marknadsföring – 8 december