Innehåll på sidan

Tipsa oss om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Har du funderingar eller frågor om lagen om otillbörliga handelsmetoder? Misstänker du att du utsatts för en oschysst handelsmetod? Du kan kontakta oss för allmän vägledning eller för att tipsa oss om en överträdelse av lagen.

Många pågående och avslutade ärenden har startats efter att vi fått in tips och klagomål från aktörer i branschen. Vi är alltid intresserade av att få kännedom om eventuella nya överträdelser. Vi vill därför uppmana fler att ringa oss och berätta om du misstänker att en köpare använder sig av en otillbörlig handelsmetod.

Om du inte vill göra en anmälan eller lämna ett tips går det också bra att ringa oss om du har frågor kring lagen. Vi kan inte lämna rådgivning i enskilda ärenden, men besvarar gärna mer generella frågor.

Särskilt sekretesskydd för uppgiftslämnare

Som uppgiftslämnare har du ett starkt sekretesskydd i fråga om uppgifter som kan avslöja din identitet. Vi kan även öppna utredningar baserat på anonyma tips och du som ringer behöver inte uppge ditt namn. Mer om sekretesskyddet och vad det innebär.

Så tipsar du oss

Telefon

Du kan kontakta oss på flera sätt, men vi ser gärna att du i första hand ringer oss. Det underlättar ofta när vi vill förklara något eller ställa följdfrågor. Du når oss genom att ringa 08-700 16 00 och be att få prata med någon på enheten för otillbörliga handelsmetoder. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt telefonnummer visas som dolt/hemligt. Uppge inte heller ditt namn under samtalet.

E-post

Du kan tipsa oss genom att skicka ett e-postmeddelande till . Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av din e-postadress, e-postmeddelandet eller någon annanstans i tipset.

Brev

Skicka ett brev till Konkurrensverket, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av brevet eller någon annanstans i tipset.

Information tillsammans med ditt tips

Lämna gärna följande uppgifter tillsammans med ditt tips:

  • Uppgifter som vi behöver

Det händer när du har tipsat oss

Förstudie

När vi får in ett tips inleder vi en förstudie. Syftet med förstudien är att hämta in och sammanställa ett underlag som gör att vi kan fatta ett beslut om det finns förutsättningar att driva frågan vidare eller inte. Vi lämnar också information till tipsaren om hur vår handläggning kommer se ut.

Om ärendet ska drivas vidare

Om vi väljer att driva ärendet vidare kan det bland annat leda till att vi förelägger inblandade företag att upphöra med ett agerande eller betala en sanktionsavgift.

Viktig information även om ärendet inte prioriteras

Om vi efter förstudie inte utreder ditt tips och ingriper så har du som tipsare rätt till ett motiverat beslut. Om vi inte ingriper kan ditt tips även vara en viktig pusselbit när vi planerar vår tillsyn eller framtida insatser.