Innehåll på sidan

Ärenden och beslut

Här kan du ta del av våra ärenden och beslut som rör otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelsområdet.

2024

Solna Stormarknad AB
Beslut 2024-06-12, dnr 347/2023
Ärendet handlar om: Ta betalt för försämring eller förlust.
Ta del av beslutet

Svensk Cater AB
Beslut 2024-05-28, dnr 272/2024
Ärendet handlar om: Senare betaltid än 30 dagar.
Ta del av beslutet

Dalarnas Stormarknad AB
Beslut 2024-02-28, dnr 345/2023
Ärendet handlar om: Krav på ersättning för försämring och förlust.
Ta del av beslutet

2023

Stormarknaden i Jämtland AB
Beslut 2023-12-27, dnr 343/2023
Ärendet handlar om: Retur av osålda produkter m.m.
Ta del av beslutet

Dagab Hässleholm AB
Beslut 2023-12-21, dnr 376/2022
Ärendet handlar om: Avtal om utförsäljning av inneliggande lager i samband med sortimentsrevidering.
Ta del av beslutet

Coop Sverige AB
Beslut 2023-12-15, dnr 150/2023
Ärendet handlar om: Ensidiga ändringar av villkoren i ett avtal, att kräva betalning av leverantören för sådant som inte är kopplat till leverantörens försäljning, kommersiella repressalier.
Ta del av beslutet

Magnihill Aktiebolag
Beslut 2023-11-22, dnr 672/2022
Ärendet handlar om: Betaltider längre än 30 dagar. Konkurrensverket beslutar att Magnihill ska betala sanktionsavgift om 250 000 kronor för att ha tillämpat avtalsvillkor som föreskriver längre betalningsfrister än vad LOH tillåter.
Ta del av beslutet

Everfresh AB
Beslut 2023-10-26, dnr 774/2021
Ärendet handlar om: Betaltider längre än 30 dagar.
Konkurrensverket beslutar att Everfresh ska betala sanktionsavgift om fem miljoner kronor för att ha tillämpat avtalsvillkor som föreskriver längre betalningsfrister än vad LOH tillåter.
Ta del av beslutet

Everfresh har överklagat Konkurrensverkets beslut. Konkurrensverkets diarienummer för överklagandet är 776/2023.

Förvaltningsrätten, 2024-05-23, mål nr 22281-23
Förvaltningsrätten avslår överklagandet från Everfresh.
Ta del av förvaltningsrättens dom

Everfresh har överklagat förvaltningsrättens dom.

Dagab Inköp & Logistik AB
Beslut 2023-10-17, dnr 273/2022
Ärendet handlar om: Otillåtna krav på betalning.
Ta del av beslutet

Dagab Inköp & Logistik AB
Beslut 2023-10-02, dnr 282/2022
Ärendet handlar om: Leverantörers betalning för köpares marknadsföring enligt LOH.
Ta del av beslutet

Dagab Inköp & Logistik AB
Beslut 2023-09-13, dnr 578/2022
Ärendet handlar om: Ensidig ändring av avtalsvillkor och betalning för sådant som inte är kopplat till leverantörens försäljning av produkter.
Ta del av beslutet

Söderköpings kommun
Beslut 2023-07-20, dnr 675/2022
Ärendet handlar om: Kortare annulleringstid av en order än 30 dagar.
Ta del av beslutet

Polismyndigheten
Beslut 2023-07-07, dnr 16/2022
Ärendet handlar om: Sena annulleringar och vilka typer av köp som omfattas av LOH.
Ta del av beslutet

Dava Foods Sweden AB
Beslut 2023-07-04, dnr 739/2022
Ärendet handlar om: Ensidig ändring av avtalsvillkor.
Ta del av beslutet

Lantmännen ek för
Beslut 2023-03-09, dnr 3/2022
Ärendet handlar om:
Senare betaltid än 30 dagar.
Ta del av beslutet

2022

Färgelanda kommun
Beslut 2022-12-15, dnr 676/2022
Ärendet handlar om: 
Sena avbeställningar, ensidiga ändringar och att leverantören ska betala kostnaderna för försämring eller förlust.
Ta del av beslutet

Ica Sverige AB
Beslut 2022-11-09, dnr 32/2022
Ärendet handlar om: 
Senare betaltid än 30 dagar.
Ta del av beslutet

Ystads kommun
Beslut 2022-10-12, dnr 559/2022
Ärendet handlar om: 
Kortare annulleringstid av en order än 30 dagar.
Ta del av beslutet

Piteå kommun
Beslut 2022-09-06, dnr 558/2022
Ärendet handlar om:
Kortare annulleringstid av en order än 30 dagar.
Ta del av beslutet

Skellefteå kommun
Beslut 2022-06-29, dnr 290/2022
Ärendet handlar om: Kortare annulleringstid av en order än 30 dagar.
Ta del av beslutet

Söderhamns kommun
Beslut 2022-06-22, dnr 277/2022
Ärendet handlar om: Kortare annulleringstid av en order än 30 dagar.
Ta del av beslutet

Huddinge kommun
Beslut 2022-06-20, dnr 275/2022
Ärendet handlar om: Kortare annulleringstid av en order än 30 dagar.
Ta del av beslutet

Bergendahl Food AB
Beslut 2022-03-24, dnr 48/2022
Ärendet handlar om: Krav på ersättning för försämring och förlust.
Ta del av beslutet

Långås Potatis och Rotfrukter Aktiebolag
Beslut 2022-02-15, dnr 672/2021
Ärendet handlar om: Betalningstider.
Ta del av beslutet

2021

M. Magnusson Potatis AB
Beslut 2021-12-16, dnr 671/2021
Ärendet handlar om: Betalningstider.
Ta del av beslutet

Pågående ärenden

Här kan du ta del av våra pågående ärenden som rör otillbörliga handelsmetoder.

  • Pågående ärenden