Innehåll på sidan

Ordlista över termer med koppling till otillbörliga handelsmetoder

Här hittar du förklaringen till vanligt förekommande termer med koppling till otillbörliga handelsmetoder.

 • A

  Avräkning

  Avskrivning av ett ärende

  Avtal

 • B

  Betalningsperiod

 • C

 • D

 • E

  EU-domstolen

 • F

  Faktura

  FEUF

  Föreläggande att inkomma med uppgifter

  Föreläggande att upphöra med en otillbörlig handelsmetod

  Förhör

 • G

  Gråa listan

 • H

 • I

  Inköpsallians

 • J

  Jordbruks- och livsmedelsprodukter

 • K

  Kommissionen

  Konsument

  Köpare

 • L

  Leverantör

  LOH

 • M

 • N

 • O

  Otillbörliga handelsmetoder

 • P

  Platsundersökning

 • Q

 • R

 • S

  Sanktionsavgift

  Ställningstagande

  Svarta listan

 • T

  Tillsynsmyndighet

 • U

  Utförsäljningsupplägg

  UTP

 • V

  Vite

  Värdefördelningsklausul

 • W

 • X

 • Y

 • Z

 • Å

 • Ä

 • Ö