Innehåll på sidan

Så prioriterar vi i tillsynen av otillbörliga handelsmetoder

Konkurrensverket utreder alla ärenden om otillbörliga handelsmetoder utifrån ärendets karaktär och förutsättningar. Vårt mål är att i varje ärende avgöra om en köpare brutit mot lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder eller inte.

I tillsynen av otillbörliga handelsmetoder har vi ingen prioriteringspolicy för att avgöra vilka ärenden vi ska utreda vidare. I stället granskar vi varje tillsynsärende utifrån ärendets förutsättningar och strävar efter att komma fram till om en köpare brutit mot lagen om otillbörliga handelsmetoder eller inte. Vi kan däremot välja att skriva av ett ärende under ärendets gång. Det kan exempelvis ske om vi ser att den otillbörliga handelsmetoden upphört och att det inte är effektivt att utreda ärendet vidare.

Vi överväger olika tillvägagångssätt

Hittills har vi haft möjlighet att hantera både pågående tillsynsutredningar och nya tips och klagomål om otillbörliga handelsmetoder. Vi gör däremot till viss del en prioritering av våra resurser mellan tillsynsärenden och ställningstaganden.

Vi prioriterar i regel pågående tillsynsärenden i första hand. Det gör vi eftersom det finns ett enskilt företag som är föremål för vår prövning och som kan komma att straffas. I dessa ärenden har vi även interna tidsfrister.

Om en oklar fråga påverkar fler aktörer i livsmedelskedjan kan ställningstaganden vara ett effektivt sätt för oss att redogöra vår syn på saken. De är viktiga för att ge klargöranden i hur vi bedömer i en fråga där lagregler eller rättspraxis inte ger tillräcklig vägledning.

Relaterad information