Innehåll på sidan

Utredningsåtgärder vid otillbörliga handelsmetoder

I vårt tillsynsarbete av otillbörliga handelsmetoder har vi möjlighet att kräva in information och handlingar från aktörer. Det gör vi bland annat genom föreläggande om att lämna ut uppgifter, kalla in till förhör och genomföra gryningsräder.

För att säkerställa att förbuden i lagen om otillbörliga handelsmetoder följs har vi möjlighet att genomföra utredningar och att göra vissa ingripanden. Utredningar genomförs antingen på eget initiativ eller till följd av en anmälan eller ett tips.

Ingen utredning är den andra lik. Vad vi behöver i det enskilda fallet skiljer sig därför åt mellan olika utredningar. Vi har även olika tillvägagångssätt som vi använder oss av när vi hämtar in uppgifter och handlingar.

Föreläggande att inkomma med uppgifter

I vårt tillsynsarbete beslutar vi om att uppgifter och handlingar, exempelvis e-postmeddelanden och sms, ska lämnas in till oss. Det kallas för föreläggande. Det vanligaste är att vi förelägger en köpare eller leverantör av varor i livsmedelskedjan, men vi kan även förelägga andra aktörer som har relevant information.

Ett föreläggande kan innebära att den som ska lämna uppgifter kallas in till oss på förhör.

Föreläggande att inkomma med uppgifter

Förhör

För att få in uppgifter kan vi kalla personer till förhör. Det är inte enbart personer som är knutna till köpare som vi misstänker har brutit mot lagen som vi kan kalla till förhör. Vi kan också förhöra personer som vi bedömer har information som behövs för utredningen. Vid förhöret ställer vi frågor och förhörspersonen får lämna muntlig information som vi dokumenterar.

Förhör

Gryningsräder

Vi kan göra en oanmäld inspektion, en platsundersökning eller gryningsräd som det ibland kallas, hos en köpare för att granska och ta del av olika typer av handlingar som vi behöver för våra utredningar. Det behövs inget domstolsbeslut för att genomföra en platsundersökning utan vi kan besluta om detta själva.

Gryningsräder