Innehåll på sidan

Otillbörliga handelsmetoder

Lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter har som syfte att bekämpa oschyssta handelsmetoder och minska obalanserna i förhandlingsstyrkan mellan leverantör och köpare. Lagen omfattar bland annat leverans- och betalningstider. Konkurrensverket har fått i uppdrag att utöva tillsyn över att lagen följs.

Otillbörliga handelsmetoder inom jordbruks- och livsmedelskedjan

Otillbörliga handelsmetoder, eller som det på engelska heter, unfair trading practices (UTP), handlar om metoder som kan ta form i orättvisa avtalsvillkor men även i oschyssta beteenden i samband med avtalsrelationer.

Avsevärda obalanser i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter är vanligt förekommande inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Dessa obalanser kan uttrycka sig i att den större och starkare handelspartner tvingar till sig oproportionerliga fördelar, vilket förstärker obalansen mellan rättigheter och skyldigheter för parterna. Detta kallas för otillbörliga handelsmetoder.

Det finns i lagtexten ingen exakt definition av uttrycket otillbörlig handelsmetod men det kan förklaras som ett avtalsvillkor eller ett beteende i en affärsrelation som inte stämmer överens med god affärssed och ensidigt tvingas på motparten. Det spelar inte någon roll när i en avtalsrelation de otillbörliga handelsmetoderna förekommer, det kan vara både före, under och efter själva försäljningen av produkten.

Otillbörliga handelsmetoder i korthet

Syftet med lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder

Lagen är ett genomförande av ett EU-direktiv i svensk rätt vars syfte är att skydda leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter mot vissa, i lagen uppräknade, otillbörliga handelsmetoder.

Det kan finnas stora obalanser i förhandlingsstyrkan mellan leverantörer och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter inom jordbruks- och livsmedelskedjan. Dessa obalanser kan i sin tur komma att leda till otillbörliga handelsmetoder, när en större eller starkare handelspartner försöker införa vissa metoder eller kontraktsmässiga arrangemang som är till deras fördel. Vissa metoder kan vara uppenbart otillbörliga även när båda parter har kommit överens om dem. Målet med lagen är att minska förekomsten av sådana metoder som kan få en negativ effekt på jordbruksproducenternas ekonomiska ställning.

Lagar, förordningar och regler som styr förbudet mot otillbörliga handelsmetoder 

Vägledning för köpare och säljare

Du som är köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter med en årsomsättning på över två miljoner euro omfattas av förbuden mot att använda de otillbörliga handelsmetoderna. Du kan läsa mer om vad som gäller för era befintliga avtal i vår vägledning.

Vägledning för köpare och leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter 

Tillsyn, utredningsåtgärder och sanktioner

I vårt tillsynsarbete har vi möjlighet att kräva in information, kalla in till förhör samt kräva tillträde till köparens lokaler. I de fall vi upptäcker att en eller flera förbjudna handelsmetoder används kan vi komma att besluta om en sanktionsavgift.

Tillsyn, utredningsåtgärder och sanktioner

Nyhetsbrev om otillbörliga handelsmetoder

Vårt nyhetsbrev om otillbörliga handelsmetoder ger dig aktuell information om otillbörliga handelsmetoder i jordbruks- och livsmedelskedjan. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden och är kostnadsfritt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om otillbörliga handelsmetoder

Träffa oss

Vill ni träffa oss? Vi vill gärna träffa er. Välkommen att bjuda in oss för att prata om otillbörliga handelsmetoder och Konkurrensverkets uppdrag som tillsynsmyndighet.

Vi deltar gärna på branschmöten eller andra former av träffar för att besvara era frågor. Vill ni exempelvis veta mer om lagstiftningen, vad som händer när vi får in tips om otillbörliga handelsmetoder och hur vi bedriver processen vidare? Då är ni välkomna att kontakta oss för att boka in ett möte.

Kontakt
E-post UTP@kkv.se

Digitalt öppet hus för offentliga inköpare
Nu under hösten anordnar vi digitala ”öppet hus” för offentliga inköpare varannan fredag under jämna veckor, mellan kl. 09.30 och 10.15. Som offentlig aktör är du välkommen att, när helst det passar, hoppa in på mötet och ställa dina frågor till oss. Du ansluter dig via länken nedan vid tiden för mötet.

Digitalt öppet hus (via Zoom)

Relaterad information