Innehåll på sidan

Publicerad 12 februari 2018

Konkurrens, Rapportserie, 2018:1

Konkurrensen i Sverige 2018

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att presentera en rapport som ger en aktuell överblick av konkurrensen i Sverige. Rapporten baseras på Konkurrensverkets rapporter som har publicerats under åren 2014–2017 samt innehåller fördjupningar på områdena digitalisering och cirkulär ekonomi.

Utöver områdena digitalisering och cirkulär ekonomi innehåller rapporten en genomgång av marknaderna för bredband, mobiltelefoni, tv, paket, finans, bostadsbyggande, hotellövernattning, juridiska tjänster, försäkringar, vård, HVB, läkemedel, tandvård, kollektivtrafik, persontransporter, taxi, el och livsmedel.

Effektivt utnyttjande av resurser är ett av huvudmålen för konkurrensfrämjande arbete. Resurseffektivitet är skärningspunkten för denna rapports övergripande teman: digitalisering, cirkulär ekonomi och konkurrens.

Rapporten uppdelad i kapitel

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 330

Ladda ner rapport
2,92 MB