Innehåll på sidan

Västerviks kommun

Här kan du ta del av ärende dnr 419/2023, tillsynsbeslut angående Västerviks kommun – entreprenadtjänster avseende gata och park.

Tillsynsbeslut

2024-06-11
(Dnr 419/2023)

Konkurrensverket har granskat Västerviks kommuns upphandling av entreprenadtjänster avseende gata och park och funnit att myndigheten har agerat i strid med lagen om offentlig upphandling genom att under 2022 ingå ramavtal om entreprenadtjänster avseende gata och park utan föregående annonsering. Eftersom förutsättningar för detta saknades utgör ingåendet av avtalen en otillåten direktupphandling. I ett tillsynsbeslut riktar Konkurrensverket kritik mot Västerviks kommun agerande.

Ta del av tillsynsbeslutet

Västerviks kommun

Åtgärd

Tillsynsbeslut

Ärendet rör

Bygg och anläggning

Underhåll av allmänna platser

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 419/2023

Årtal

2024