Innehåll på sidan

Söktjänst för bostäder

Här kan du ta del av ärende dnr 602/2022, söktjänst för bostäder.

Vad ärendet rör

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete mellan konkurrenter.

Varför ärendet prioriterats

Misstanken rör ett horisontellt samarbete konkurrenter emellan som skulle kunna utgöra en överträdelse av 2 kap. 1 § konkurrenslagen. Det är också fråga om en samverkan mellan bolag som täcker in en betydande del av den svenska fastighetsmäklarbranschen (sett till andelen mäklade objekt).

Söktjänst för bostäder

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 602/2022

Årtal

2022-