Innehåll på sidan

Vestum AB, Isodrän AB och MDT Markvaruhuset Aktiebolag

Prövning av förvärv, dnr 594/2022 – Vestums förvärv av Isodrän och MDT Markvaruhuset.

Konkurrensverkets beslut

2022-10-07
(Dnr 594/2022)

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska Vestums förvärv av Isodrän och MDT Markvaruhuset.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Konkurrensverkets beslut

2023-01-05
(Dnr 594/2022)

Efter att ha tagit del av Konkurrensverkets utkast till beslut i ärendet har Vestum beslutat att återkalla sin anmälan och att avbryta förvärvet av Isodrän. Konkurrensverket har inte funnit anledning att fördjupa utredningen i den del som avser förvärvet av Markvaruhuset.

Konkurrensverket skriver av ärendet från vidare handläggning.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Vestum AB

Isodrän AB

MDT Markvaruhuset Aktiebolag

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Bygg och anläggning

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 594/2022

Årtal

2022-2023