Innehåll på sidan

Vestum AB, Isodrän AB och MDT Markvaruhuset Aktiebolag

Prövning av förvärv, dnr 594/2022 – Vestums förvärv av Isodrän och MDT Markvaruhuset.

Konkurrensverkets beslut

2022-10-07
(Dnr 594/2022)

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska Vestums förvärv av Isodrän och MDT Markvaruhuset.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Vestum AB

Isodrän AB

MDT Markvaruhuset Aktiebolag

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Bygg och anläggning

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 594/2022

Årtal

2022-