Innehåll på sidan

Revisorsgranskning

Här kan du ta del av ärende dnr 753/2022, revisorsgranskning.

Varför ärendet har prioriterats

Ärendet rör en misstänkt överträdelse av lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (transparenslagen). Fråga är om sex offentliga företag i samma kommun har överträtt 7 § samma lag (särskild rutin för revisorsgranskning).

Revisorsgranskning

Typ av ärende

Transparenslagen

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Energi, miljö och avfall

Distribution, logistik och transport

Hotell, restaurang och konferens

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 753/2022

Årtal

2022-