Innehåll på sidan

Göteborgs Hamn AB m.fl.

Här kan du ta del av ärende dnr 753/2022 – Göteborgs Hamn AB m.fl. – revisorsgranskning.

Varför ärendet har prioriterats

Ärendet rör en misstänkt överträdelse av lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (transparenslagen). Fråga är om sex offentliga företag i samma kommun har överträtt 7 § samma lag (särskild rutin för revisorsgranskning).

Konkurrensverkets beslut

2023-12-28
(Dnr 753/2022)

Konkurrensverket har utrett om sex kommunala bolag i Göteborg uppfyller transparenslagens krav på revisorsgranskning. Utredningen har visat att ett av bolagen har korrekta rutiner på plats och två har åtagit sig att införa granskningsrutiner. Vad gäller de övriga tre bolagen kan det antas att även deras revisor framöver kommer att genomföra redovisningsgranskning. Konkurrensverket avslutar därmed utredningen.

Ta del av Konkurrensverkets beslut:

Göteborgs Hamn Aktiebolag, dnr 753/2022

Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag, dnr 753/2022

Bostadsaktiebolaget Poseidon, dnr 753/2022

Göteborgs stads bostadsaktiebolag, dnr 753/2022

Liseberg Aktiebolag, dnr 753/2022

Göteborg Energi Aktiebolag, dnr 753/2022

Göteborgs Hamn AB

Familjebostäder i Göteborg AB

Bostadsaktiebolaget Poseidon

Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Liseberg AB

Göteborg Energi AB

Typ av ärende

Transparenslagen

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Energi, miljö och avfall

Distribution, logistik och transport

Hotell, restaurang och konferens

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 753/2022

Årtal

2022-2023