Innehåll på sidan

Publicerad 22 mars 2018

Konkurrens, Uppdragsforskning, 2018:2

Kan bolånefonder öka konkurrensen på bolånemarknaden?

Tomas Pousette har på uppdrag av Konkurrensverket analyserat hur konkurrensen och lönsamheten utvecklats på bolånemarknaden de senaste åren samt om bolånefonder kan öka konkurrensen på samma marknad.

Rapporten visar att bolånemarknaden i Sverige har vuxit under de senaste åren och att bostadsutlåningen i dag uppgår till cirka 4 000 miljarder kronor, varav hushållen står för cirka 80 procent. Bolånemarknaden domineras fortfarande av de fyra storbankerna även om de mindre bolånegivarna under senare år har ökat sina marknadsandelar. Lönsamheten på bolånemarknaden har stigit för bankerna vilket avspeglas i ökade marginaler på bolån samt ökad avkastning på eget kapital.

Enligt författaren leder de nya aktörernas inträde på marknaden till att förutsättningarna för konkurrens blir större på bolånemarknaden.

Det är författaren själv som svarar för innehåll och slutsatser i rapporten.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 44

Ladda ner rapport
1,76 MB