Innehåll på sidan

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S

Här kan du ta del av ärende dnr 156/2021 – Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S.

Vad ärendet rör

Misstänkt vertikal prisstyrning.

Varför ärendet prioriterats

Ärendet har prioriterats eftersom det finns en risk att konkurrensen begränsas om återförsäljare hindras från att fritt bestämma sina priser till slutkunderna.

Konkurrensverkets beslut

2021-12-14
(Dnr 156/2021)

Konkurrensverket har utrett om Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S på ett otillåtet sätt har styrt sina svenska återförsäljares konsumentpriser för Carl Hansens produkter. Konkurrensverket har under utredningen haft kontakter med Carl Hansen och deras svenska återförsäljare.

Konkurrensverkets utredning har inte gett stöd för att förfarandet har utgjort ett led i omfattande prisstyrningsförfarande. Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare och avslutar ärendet.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 156/2021

Årtal

2021-2021