Innehåll på sidan

Publicerad 3 september 2018

Konkurrens, Rapportserie, 2018:7

Bättre konkurrens i bostadsbyggandet

Konkurrensverket har på regeringens uppdrag gjort en uppföljning av vad som hänt med konkurrensen inom bostadsbyggandet. Konkurrensverket har även kartlagt fortsatt utredningsbehov på området.

Rapporten omfattar hela kedjan inom bostadsbyggandet, det vill säga marktillgång, fysisk planering, byggherrars och byggentreprenörers verksamheter liksom byggmaterialindustrin.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 182

Ladda ner rapport
1,81 Mb