Innehåll på sidan

Publicerad 20 december 2019

Konkurrens, Rapportserie, 2019:4

Finansiering på lika villkor? En analys av kommunala bostadsföretags borgensavgifter till kommunerna

Något som ofta skiljer mellan offentlig och privat verksamhet är finansieringsförutsättningarna. I den här rapporten vill vi belysa en av de särskilda förutsättningarna för kommunal verksamhet i bolagsform: de borgensavgifter som kommunerna tar ut av sina bostadsföretag.

Bostadsföretagen utgör ett av flera exempel på verksamheter där den kommunala självkostnadsprincipen har lyfts bort under senare år och där krav i stället har ställts på affärsmässighet. Medvetenheten är hög om att borgensavgifter till kommunen är en förutsättning för lika spelregler. Men hur beräknas borgensavgifterna och håller de beräkningarna måttet?

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 52

Ladda ner rapport
1,13 Mb