Innehåll på sidan

Överträdelser av förordningen om digitala marknader

Du kan tipsa oss om överträdelser av förordningen om digitala marknader, DMA. Informationen utreds kort av oss på Konkurrensverket och skickas därefter till Europeiska kommissionen för vidare utredning.

Förordningen om digitala marknader innehåller regler som digitala plattformsföretag med stor marknadsmakt måste följa. Dessa företag kallas grindvakter. Europeiska kommissionen har angett vilka dessa företag är, samt vilka av deras tjänster som omfattas av förordningen om digitala marknader. Om ditt företag är drabbat av en grindvakts beteende, och det beteendet kan strida mot DMA, kan du tipsa oss. Ta del av en lista över grindvakterna, deras plattformstjänster samt reglerna som de måste följa.

Så tipsar du oss

Allmänna handlingar

Notera att de handlingar som kommer in till oss är allmänna handlingar.

E-post

Du kan informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till . Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av din e-postadress, e-postmeddelandet eller någon annanstans i tipset.

Telefon

Ring oss på 08-700 16 00 och uppge att du vill lämna information. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt telefonnummer visas som dolt/hemligt. Uppge inte heller ditt namn under samtalet.

Brev

Skicka ett brev till Konkurrensverket, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm. Om du vill vara anonym är det viktigt att ditt namn inte framgår av brevet eller någon annanstans tillsammans med den information du lämnar.

Så bedömer vi ditt tips

För att vi ska öppna ett ärende inom förordningen om digitala marknader behöver ett antal kriterier vara uppfyllda. I annat fall behandlas ärendet som ett vanligt tips inom konkurrensområdet.

Uppgifter tillsammans med ditt tips

När du tipsar oss om en överträdelse av förordningen om digitala marknader behöver vi följande uppgifter tillsammans med ditt tips.

  • Uppgifter som vi behöver

Det händer när du har tipsat oss

Bedömning

När vi får information gör vi först en inledande bedömning. Det innebär att vi utifrån den information som kommit in bedömer om det skulle kunna vara en bristande efterlevnad av förordningen om digitala marknader, DMA.

Beslut  

Om vi bedömer att det kan vara fråga om bristande efterlevnad av DMA tas ett beslut om att informationen ska skickas vidare till Europeiska kommissionen som fortsätter utredningen. I de fall vi bedömer att det inte handlar om en bristande efterlevnad av DMA tas beslut om att inte fortsätta handläggningen av ärendet. Du som lämnat den information som lett till att ärendet startats blir informerad.

Viktig information även om ärendet inte skickas vidare

Även om din information inte skickas vidare till kommissionen så kan den ändå vara en viktig pusselbit för oss när vi planerar vår tillsyn eller framtida insatser. I de fall vi bedömer att det kan röra sig om en överträdelse av konkurrenslagen kan vi komma att behandla informationen som ett sådant tips, även om det inte utreds som en överträdelse av förordningen om digitala marknader.