Innehåll på sidan

Förordningen om digitala marknader

Förordningen om digitala marknader (DMA) är EU:s reglering för att göra marknaderna inom den digitala sektorn rättvisare och mer konkurrensutsatta. Förordningen trädde i kraft den 2 maj 2023.

I regleringen finns kriterier för att identifiera så kallade grindvakter (gatekeepers). Grindvakter är digitala plattformar som har en betydande inverkan på EU:s inre marknad. 

Enligt ett beslut från den 6 september 2023 har EU-kommissionen identifierat sex företag som grindvakter enligt förordningen om digitala marknader (DMA). Företagen som de har identifierat är Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta och Microsoft. EU-kommissionen har också specificerat vilka centrala plattformstjänster som berörs av förordningen. Efter beslutet har företagen sex månader på sig att se till att deras utsedda centrala plattformstjänster uppfyller alla förordningens krav. Det kan till exempel vara krav på att ge användare tillgång till data och krav på att använda icke-diskriminerande villkor.