Innehåll på sidan

Förordningen om digitala marknader

Förordningen om digitala marknader (DMA) är EU:s reglering för att göra marknaderna inom den digitala sektorn rättvisare och mer konkurrensutsatta. Förordningen trädde i kraft den 2 maj 2023.

I regleringen finns kriterier för att identifiera så kallade grindvakter (gatekeepers). Grindvakter är digitala plattformar som har en betydande inverkan på EU:s inre marknad. 

EU-kommissionen har inlett en process för att identifiera de företag som räknas som grindvakter och som måste följa förordningen om digitala marknader. Processen beräknas avslutas senast i början av september 2023. Grindvakterna har sedan sex månader på sig att uppfylla kraven i regleringen. Det kan till exempel vara krav på att ge användare tillgång till data och krav på att använda icke-diskriminerande villkor.

Ta del av mer information om DMA hos EU-kommissionen:

Digital Markets Act (DMA)

Questions and Answers: Digital Markets Act