Innehåll på sidan

Im with bruce AB

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 572/2019 - Im with Bruce

Konkurrensverkets beslut

2019-12-05
(Dnr 572/2019)

Interimistiskt beslut om åläggande att inte tillämpa klausuler om exklusivitet i avtal med vissa träningsanläggningar förenat med vite om 5 miljoner kronor.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Patent- och marknads­dom­stolen

2020-01-17
(PMÄ 17901-19)

Patent- och marknadsdomstolen lämnade överklagandet av det interimistiska beslutet från den 5 december 2019 utan bifall.

Patent- och marknads­över­dom­stolen

2020-02-20
(PMÖÄ 1691-20)

Patent- och marknads­över­dom­stolen meddelade att prövningstillstånd ej ges.

Konkurrensverkets beslut

2020-07-07
(Dnr 572/2019)

Beslut om att godta åtaganden om att upphöra med tillämpningen av de exklusivavtal som omfattas av Konkurrensverkets interimistiska beslut av den 5 december 2019 samt att begränsa antalet exklusivavtal under den tid som åtagandena gäller. Beslutet att godta åtagandena är förenat med vite.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Im with bruce AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Fritid, hälsa och sport

Typ av beslut

Interimistiskt beslut

Åtagande

Beslut från domstol

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 572/2019

Årtal

2019-2020