Innehåll på sidan

Friskvårdsportal

Här kan du ta del av ärende dnr 302/2024, friskvårdsportal.

Vad ärendet rör

Misstänkt konkurrensbegränsande samarbete

Varför ärendet prioriterats

En misstanke om att en friskvårdsportal i sina avtal med friskvårdsleverantörer tillämpar en prisparitetsklausul som kan riskera att begränsa konkurrensen.

Friskvårdsportal

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Fritid, hälsa och sport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 302/2024

Årtal

2024-