Innehåll på sidan

Publicerad 28 september 2020

Konkurrens, Nordiska rapporter,

Digitala plattformar och framtidens konkurrenslagstiftning

I ett bidrag till den pågående diskussionen om konkurrenstillsyn i den digitala eran och framtidens regler för digitala plattformar, har de nordiska konkurrensmyndigheterna publicerat en gemensam analys med det nordiska perspektivet på frågor som rör konkurrens på digitala marknader.

Den digitala teknikens framväxt har fört med sig stora möjligheter, men också nya utmaningar. Den har lett till en internationell debatt om hur framtidens konkurrensregler ska utformas och hur konkurrenstillsynen ska utvecklas till nytta för konsumenterna.

För att bidra till den pågående diskussionen om digitala plattformars fördelar och problem, och särskilt tillämpningen av EU:s konkurrensregler samt nya regleringinitiativ, publicerar de nordiska konkurrensmyndigheterna en gemensam analys med titeln "Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level".

De utmaningar som de digitala plattformarna för med sig är ofta gränsöverskridande, och de nordiska konkurrensmyndigheterna understryker därför vikten av internationellt samarbete. En enhetlig europeisk tillämpning av konkurrensreglerna och värdet av att genomföra en öppen och transparent tillämpning av konkurrensreglerna betonas också i analysen.

När det gäller frågorna om ny lagstiftning och nya regler för digitala plattformar stödjer de nordiska konkurrensmyndigheterna de pågående analysprocesserna på EU-nivå. Analysen är ett bidrag till den fortsatta diskussionen om hur det framtida regelverket bör se ut för att främja konkurrensen på digitala marknader.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 19

Ladda ner rapport
635,27 Kb