Innehåll på sidan

Mathem Holding AB och Dagab Inköp & Logistik AB

Prövning av förvärv, dnr 2/2022 – Mathem Holding AB:s förvärv av mat.se från Dagab Inköp & Logistik AB.

Konkurrensverkets beslut

2022-02-09
(Dnr 2/2022)

Konkurrensverket godkänner Mathems förvärv av ensam kontroll över tillgångarna som utgör mat.se från Dagab Inköp & Logistik AB mot betalning i aktier i Mathem.

Förvärvet anmäldes till Konkurrensverket den 4 januari 2022 för prövning enligt konkurrenslagen. Den 9 februari 2021 fattade Konkurrensverket beslut om att godkänna förvärvet. Efter förvärvet kommer Axfood Investering & Utveckling AB att inneha 16,5 procent av aktierna (och rösterna) i Mathem Holding AB (Mathem). Konkurrensverket har inte funnit några skäl som talar för någon kontrollförändring över Mathem.

Både Mathem och mat.se bedriver e-handel med dagligvaror via hemleverans och båda är verksamma i Stockholm samt Göteborg med omnejd.

Konkurrensverkets utredning visar att konkurrensen inom e-handelssegmentet är hög. Det har även framgått av utredningen att e-handeln fortfarande konkurrerar med den fysiska dagligvaruhandeln. E-handeln kännetecknas också av hög pristransparens, låg kundlojalitet och låga kostnader för att byta leverantör.

Konkurrensverket har inte funnit det nödvändigt att ta slutlig ställning till om e-handeln utgör en egen relevant marknad. Förvärvet är enligt Konkurrensverkets bedömning inte ägnat att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av konkurrensen, oavsett hur marknaden avgränsas.

Konkurrensverket lämnar Mathem Holding AB:s förvärv av ensam kontroll över Dagab Inköp & Logistik AB:s tillgångar som utgör mat.se utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Mathem Holding AB

Dagab Inköp & Logistik AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 2/2022

Årtal

2022-2022