Innehåll på sidan

Storytel AB

Här kan du ta del av ärende dnr 817/2022, Storytel – abonnemangstjänster för digitala böcker.

Vad ärendet rör

Missbruk av dominerande ställning.

Varför ärendet har prioriterats

Det misstänkta förfarandet rör att en vertikalt integrerad aktör ställer upp leveransvillkor till en konkurrent nedströms som kan vara oskäliga. Det finns risker för utestängning i flera marknadsled i en bransch som redan är koncentrerad.

Konkurrensverkets beslut

2023-12-20
(Dnr 817/2022)

Konkurrensverket har utrett en misstanke om att de leveransvillkor företaget Storytel har ställt upp för att göra sin katalog av digitala böcker tillgänglig för en konkurrent utgör ett missbruk av dominerande ställning.

Under Konkurrensverkets utredning har det framkommit att Storytel har korrigerat sitt beteende. Företaget har i vart fall sedan mitten av november 2023 ändrat sitt agerande på ett sätt som innebär att de tidigare identifierade farhågorna för konkurrensen inte längre är lika starka. Företagen har dessutom under hösten 2023 återupptagit avtalsförhandlingarna. Det innebär att Konkurrensverket inte effektivt kan utreda och bedöma leveransvillkoren medan förhandling pågår.

Mot bakgrund av detta, och särskilt i ljuset av att Storytel har justerat sitt agerande, bedömer Konkurrensverket att det inte finns skäl att fortsätta att utreda om förfarandet strider mot konkurrensreglernas förbud mot missbruk av en dominerande ställning. Beslutet att avsluta utredningen innebär dock inte ett ställningstagande till om förfarandet är i överensstämmelse med konkurrensreglerna.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Storytel AB

Storytel Sweden AB

Storytel Books AB

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Media, kultur och underhållning

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 817/2022

Årtal

2022-2023