Gryningsräder

Enligt konkurrenslagen är det förbjudet för företag att samarbeta på sätt som begränsar konkurrensen, till exempel att komma överens om priser eller dela upp marknader mellan sig.

Eftersom överträdelser mot dessa förbud är allvarliga har Konkurrensverket möjlighet att göra oanmälda undersökningar hos företag, så kallade gryningsräder, för att få fram bevismaterial. För att vi ska få genomföra en gryningsräd krävs ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen.

Vid en undersökning har Konkurrensverket rätt att få tillträde till lokaler, markområden, transportmedel och andra utrymmen. Vi har dessutom rätt att granska och ta kopior av bokföring och andra affärshandlingar samt begära muntliga förklaringar på platsen.

Vissa gryningsräder gör Konkurrensverket åt konkurrensmyndigheter i andra EU-länder. Konkurrensverket kan även bistå Europeiska kommissionen när den gör gryningsräder i Sverige.

Relaterad information