Innehåll på sidan

Regeringsuppdrag

Konkurrensverket får uppdrag från regeringen både löpande under året och i det årliga regleringsbrevet. Här är våra regeringsuppdrag som vi ska redovisa till regeringen i år.

I regleringsbrevet anger regeringen vilka mål och återrapporteringskrav som Konkurrensverket har under året. Regeringen kan även ge särskilda uppdrag till oss i regleringsbrevet.

Konkurrensverkets regleringsbrev 2022

Du hittar Konkurrensverkets regleringsbrev från tidigare år på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Övervaka att Systembolagets verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt

Vi ska övervaka att Systembolaget AB:s verksamhet bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt, i enlighet med de kriterier som Sverige och den Europeiska kommissionen har kommit överens om. Vi ska rapportera detta två gånger per år till EU-kommissionen.

Överenskommelsen mellan Sverige och Europeiska kommissionen – Regeringens proposition 1993/94:136 bilaga 3

Rapport: Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2021

Rapport: Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2021

Tidigare regeringsuppdrag

Här presenterar vi ett urval av våra senaste regeringsuppdrag.