Innehåll på sidan

Publicerad 6 mars 2017

Konkurrens, Rapportserie, 2017:2

Konkurrens och tillväxt på digitala marknader

Konkurrensverket har på uppdrag av regeringen kartlagt och analyserat utvecklingen av e-handel och delningsekonomi i Sverige. Vi redogör också för de möjligheter och de utmaningar som finns för att upprätthålla en effektiv konkurrens och väl fungerande marknader.

E-handeln är i dag en etablerad försäljningskanal som ytligt sett inte avviker från traditionell handel, men utvecklingen har suddat ut geografiska avstånd. Med delningsekonomin kan resurser som annars varit outnyttjade utgöra ett konkurrenstryck för etablerade företag och branscher.

Delningstjänsterna ökar utbudet till nytta för konsumenterna. I denna rapport beskriver vi e-handelns och delningsekonomins utveckling, potentiella hinder för en positiv utveckling och hur det påverkar Konkurrensverkets tillsynsarbete.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 198

Ladda ner rapport
1,32 Mb