Innehåll på sidan

Om oss

Konkurrensverkets uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi arbetar också för en effektiv offentlig upphandling till nytta för allmänheten och marknadens aktörer. Vår vision är ”Välfärd genom väl fungerande marknader”.

Konkurrensverkets officiella förkortning är KKV.

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår att bedriva tillsyn och ge stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom områdena offentlig upphandling och otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Dessutom arbetar vi med spännande forskningsfrågor och har ett omfattande internationellt samarbete. Vi sprider information och ökar kunskapen om upphandling, konkurrens och otillbörliga handelsmetoder.

Vårt uppdrag

Remissvar

Vi svarar på många olika remisser för att främja en effektiv konkurrens och en effektiv offentlig upphandling.

Remissvar och yttranden

Föreskrifter och allmänna råd

Vi ger ut föreskrifter och allmänna råd som publiceras i Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS).

Föreskrifter och allmänna råd

Organisation

Vår organisation är uppbyggd av olika enheter och leds av generaldirektören. En stor del av arbetet sker över enhetsgränserna i projektform.

Vår organisation

Jobba hos oss

Konkurrensverket är en kunskapsorganisation med kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar både brett och djupt med frågor som rör konkurrens, upphandling och otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Vi erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter där du är med och bidrar till konsumentnyttan och samhällsnyttan.

Jobba hos oss

Kontakta oss

Du kan vända dig till oss med dina frågor – vi hjälper dig gärna. För oss är det dessutom viktigt att få tips från allmänheten. Varje år tar vi emot tusentals tips om överträdelser. Hör av dig till oss!

Tipsa oss

Kontakta oss – här hittar du fler kontaktuppgifter

Träffa oss

Vi kommer gärna till din organisation för att prata om offentlig upphandling, konkurrens eller otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Vi berättar om vår tillsynsverksamhet och ger vår syn på aktuella frågor.

Träffa oss

Våra upphandlingar

Konkurrensverket avropar i huvudsak behovet av varor och tjänster på Statens inköpscentrals ramavtal. När vi genomför direktupphandlingar har vi som huvudregel att fråga minst tre leverantörer. Vid varje upphandling får alla samma förutsättningar och processen är förutsägbar, tydlig och öppen.

Vi tar inte emot otillbörliga förmåner eller låter oss påverkas att besluta eller agera på ett sätt som strider mot myndighetens intressen. Vi deltar inte i beslut eller handläggning av ett ärende om det kan finnas en jävssituation.

Konkurrensverket använder upphandlingsverktyget Mercell Tendsign för att annonsera aktuella upphandlingar. I upphandlingsverktyget finns information om våra pågående upphandlingar, upphandlingsdokument, eventuella förtydliganden samt frågor och svar.

Mercell Tendsign

Anslagstavla

På Konkurrensverkets officiella anslagstavla anslås anställningsbeslut och vissa andra tillkännagivanden.

Konkurrensverkets anslagstavla