Innehåll på sidan

Om oss

Konkurrensverkets uppdrag är att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna. Vi arbetar även för en effektiv offentlig upphandling till nytta för allmänheten och marknadens aktörer.

Vårt uppdrag

I vårt uppdrag ingår att bedriva tillsyn och ge stöd inom konkurrensområdet samt att bedriva tillsyn inom upphandlingsområdet. Dessutom arbetar vi med spännande forskningsfrågor och har ett omfattande internationellt samarbete. Vi sprider information och ökar kunskapen om upphandling och konkurrens.

Vårt uppdrag

Remissvar

Vi svarar på många olika remisser för att främja en effektiv konkurrens och en effektiv offentlig upphandling.

Remissvar och yttranden

Föreskrifter och allmänna råd

Vi ger ut föreskrifter och allmänna råd som publiceras i Konkurrensverkets författningssamling (KKVFS).

Föreskrifter och allmänna råd

Organisation

Vår organisation är uppbyggd av olika enheter och leds av generaldirektören. En stor del av arbetet sker över enhetsgränserna i projektform.

Vår organisation

Jobba hos oss

Konkurrensverket är en kunskapsorganisation med kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar både brett och djupt med konkurrens- och upphandlingsfrågor.  Vi erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter där du är med och bidrar till konsumentnyttan och samhällsnyttan.

Jobba hos oss

Kontakta oss

Du kan vända dig till oss med frågor om upphandlingar och konkurrens – vi hjälper dig gärna. För oss är det dessutom viktigt att få tips från allmänheten om exempelvis felaktiga upphandlingar. Varje år tar vi emot tusentals tips om överträdelser inom konkurrensområdet eller när det gäller offentliga upphandlingar. Hör av dig till oss!

Tipsa oss om konkurrens- och upphandlingsproblem

Kontakta oss – här hittar du fler kontaktuppgifter

Träffa oss

Den digitala omställning som vuxit fram under den senaste tiden har gjort det enkelt för oss att hälsa på. Vi kommer gärna i digital form till din organisation och pratar om offentlig upphandling och konkurrens. Vi berättar om vår tillsynsverksamhet och ger vår syn på aktuella upphandlings- och konkurrensfrågor.

Träffa oss

Våra upphandlingar

Konkurrensverket använder upphandlingsverktyget Mercell Tendsign för att annonsera aktuella upphandlingar. I upphandlingsverktyget finns information om våra pågående upphandlingar, upphandlingsdokument, eventuella förtydliganden samt frågor och svar.

Mercell Tendsign

Konkurrensverkets anslagstavla

På Konkurrensverkets officiella anslagstavla anslås anställningsbeslut och vissa andra tillkännagivanden.

Konkurrensverkets anslagstavla