Innehåll på sidan

Publicerad 25 juni 2018

Konkurrens, Rapportserie, 2018:4

Konkurrensen i livsmedelskedjan

Konkurrensverket har haft i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera förhållanden som begränsar konkurrensen på marknaden för livsmedelsproduktion och livsmedelshandel.

Förutom en allmän genomgång av konkurrenssituationen på de olika marknaderna i livsmedelskedjan belyser rapporten några specifika faktorer som kan påverka konkurrensen, till exempel handelns egna märkesvaror och otillbörliga handelsmetoder.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 338

Ladda ner rapport
2,69 MB