Innehåll på sidan

Ärenden och beslut

Här kan du ta del av ett urval av våra ärenden och beslut inom konkurrensområdet.

Sök efter

Bransch
Status
Typ av ärende
Startår
Typ av beslut

'49' träffar.

Nasdaq Stockholm Aktiebolag

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Finans och försäkring

Typ av beslut

Interimistiskt beslut

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 366/2022

Läs mer

Växlingstjänster för godstrafik på järnväg

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning, Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Distribution, logistik och transport

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 363/2021

Läs mer

A Flygbränslehantering AB, Shell Aviation Sweden AB, Air BP Sweden AB, World Fuel Commodities Services (Ireland) Ltd, SAS Oil Sweden AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten, Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Energi, miljö och avfall

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 726/2020

Läs mer

Statistik om bostadsförsäljningar

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten, Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Bostad, lokal och kontor

Typ av beslut

Interimistiskt beslut, Åläggande...

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 348/2021, dnr 475/2021

Läs mer

AB Svenska Spel

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Fritid, hälsa och sport

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 128/2019

Läs mer

Folksam

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Finans och försäkring

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 446/2019

Läs mer

AB Trav och Galopp (ATG)

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Fritid, hälsa och sport

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 270/2019

Läs mer

SJ AB

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Fordon, färdmedel, resande, Teknik, IT och telekom

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 230/2018, dnr 380/2018

Läs mer

Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI)

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Energi, miljö och avfall

Typ av beslut

Åläggande, Beslut från domstol

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 583/2016

Läs mer

Visar sökresultat 1-9 av 49