Innehåll på sidan

Försäkringsmedicinsk rådgivning

Här kan du ta del av ärende dnr 91/2023, försäkringsmedicinsk rådgivning.

Vad ärendet rör

Missbruk av dominerande ställning och/eller konkurrensbegränsande samarbeten

Varför ärendet prioriterats

Fråga om vertikala begränsningar i form av exklusivavtal som ingåtts mellan en potentiellt dominerande inköpare och ett relativt betydande antal medicinska rådgivare (som totalt utgör en potentiellt stor del av samtliga möjliga leverantörer) som kan riskera att begränsa förutsättningarna för konkurrerande företag att utöva ett effektivt konkurrenstryck.

Försäkringsmedicinsk rådgivning

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Finans och försäkring

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 91/2023

Årtal

2023-